Վերջին թարմացում՝ 25 Dec,2023
Գաղտնիության քաղաքականություն

Մենք փորձում ենք ապահովել տեղեկատվության անվտանգության առավելագույն մակարդակը, որը կարող է օգտագործվել ուղղակի կամ անուղղակի անձին նույնականացնելու համար: Անձնական տվյալների սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Գաղտնիության քաղաքականություն) տարածվում է այն բոլոր տեղեկությունների հիման վրա, որոնք The House կայքը և հավելվածը (այսուհետ՝ The House) գտնվում են https://thehouse.am/ դոմենի անվան վրա (ինչպես. ինչպես նաև դրա ենթադոմեյնները) կարող են ծանոթանալ Օգտատիրոջ մասին՝ օգտվելով https://thehouse.am/ կայքից (ինչպես նաև նրա ենթադոմեյններից և բջջային հավելվածից), նրա ծրագրերից և արտադրանքներից: Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը ազդում է ձեր օրինական իրավունքների և պարտականությունների վրա: Այն դեպքում, երբ դուք չեք համաձայնում պարտավորված լինել սույն Գաղտնիության քաղաքականության բոլոր պայմաններով, մի մուտք գործեք և մի օգտագործեք Ծառայությունը:

 

1. ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

 

1.1 Սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվում են հետևյալ պայմանները.

1.1.1. Դը Հաուս՝ ՀՀ օրենքներին համապատասխան գործող իրավաբանական անձ, որը կառավարում է կայքը, կազմակերպում և մշակում է անձնական տվյալները և սահմանում անձնական տվյալների մշակման նպատակները, մշակման ենթակա անձնական տվյալների կազմը և ձեռնարկվող գործողությունները (գործառնությունները)՝ անձնական տվյալների հետ կապված։

1.1.2. Անձնական տվյալներ՝ ցանկացած տեղեկատվություն, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն կապված է կոնկրետ կամ ճանաչելի անձի (անձնական տվյալների առարկա) հետ։

1.1.3. Անձնական տվյալների մշակում՝ ցանկացած գործողություն (գործողություն) կամ գործողությունների (գործողությունների) շարք, որոնք կատարվում են ավտոմատացման գործիքների միջոցով կամ առանց այդ գործիքների օգտագործման՝ ներառյալ հավաքում, գրանցում, համակարգում, կուտակում, պահպանում, պարզաբանում (թարմացում, փոփոխություն), հանում, օգտագործում, անձնական տվյալների փոխանցում (տարածում, տրամադրում, մուտք), ապաանձնավորում, արգելափակում, ջնջում, ոչնչացում:

1.1.4. Կայքի օգտատերը (այսուհետ՝ «Օգտատեր») լիովին ընդունակ անձնավորություն է, ով մուտք ունի Կայք կամ հավելված ինտերնետի միջոցով և օգտագործում է սույն Կայքը կամ հավելվածը իր նպատակների համար:

1.1.5. Անձնական տվյալների արգելափակում - անձնական տվյալների մշակման ժամանակավոր կասեցում (եթե մշակումն անհրաժեշտ չէ անձնական տվյալները պարզաբանելու համար):

1.1.6. Անձնական տվյալների անանունացում - գործողություններ, որոնց արդյունքում անհնար է դառնում որոշել Անձնական տվյալների սեփականության իրավունքը կոնկրետ Օգտատիրոջ կողմից՝ առանց լրացուցիչ տեղեկությունների օգտագործման:

1.1.7. Անձնական տվյալների գաղտնիությունը Օպերատորի կամ անձնական տվյալներին հասանելիություն ունեցող այլ անձի պարտավորությունն է կանխել տարածումը առանց անձնական տվյալների սուբյեկտի համաձայնության կամ այլ իրավական հիմքերի:

1.1.8. «Մուտք և գաղտնաբառ» բառերի, թվերի և նշանների եզակի համակցություն է, որը թույլ է տալիս Օգտատիրոջը մուտք գործել Կայքի կամ հավելվածի բոլոր հնարավորությունները:

1.1.9. Քուքիներ – վեբ սերվերի կողմից ուղարկված և օգտագործողի համակարգչում պահվող տվյալների փոքր կտոր, որը վեբ հաճախորդը կամ վեբ զննարկիչը ուղարկում է վեբ սերվերին յուրաքանչյուր HTTP հարցումով, երբ փորձում է բացել համապատասխան կայքի էջը:

1.1.10. IP-հասցե՝ հոսթի եզակի ցանցային հասցե, որի միջոցով Օգտատերը մուտք է գործում կայք:

 

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

2.1. Օգտատիրոջ կողմից Կայքի կամ հավելվածի օգտագործումը նշանակում է սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման պայմանների ընդունում:

2.2. Գրանցվելով Կայքում՝ Օգտատերը կամավոր և բացահայտորեն ընդունում է «Ընդհանուր դրույթների և պայմանների» դրույթներն ու պայմանները և կամավոր համաձայնում է իր անձնական տվյալների մշակմանը հետևյալ Գաղտնիության քաղաքականության համաձայն:

Օգտատերը տեղեկացված է և համաձայնում է, որ Կայքում կամ հավելվածում էլեկտրոնային ձևով տրված իր համաձայնությունը համաձայնություն է, որը լիովին համապատասխանում է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին: Գաղտնիության քաղաքականության պայմանների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտագործողը պետք է դադարեցնի կայքի կամ հավելվածի օգտագործումը:

2.3. Կայքում կամ հավելվածում գրանցվելիս պետք է հասկանալ, որ Օգտագործողը հավաստի տեղեկատվություն է տրամադրում իր մասին: Կայքը կամ հավելվածի ադմինիստրացիան պարտավոր չէ ստուգել տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտությունը:

 

3. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ

 

3.1. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը վերաբերում է միայն «www.thehouse.am» կայքին և «The House» հավելվածին: Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիան չի վերահսկում և պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմ կայքերի կամ հավելվածների համար, որոնց Օգտատերը կարող է սեղմել (այս կայքում կամ հավելվածում առկա հղումները):

3.2. Սույն Գաղտնիության քաղաքականությունը սահմանում է Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիայի պարտավորությունները՝ չբացահայտելու անձնական տվյալները, որոնք Օգտատերը տրամադրում է Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիային տարբեր հրահանգներով (օրինակ՝ կայքում գրանցվելիս, պատվեր կատարելիս, ծանուցումներին բաժանորդագրվելիս և այլն):

3.3. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության համաձայն մշակման համար թույլատրված անձնական տվյալները տրամադրվում են Օգտատիրոջ կողմից՝ լրացնելով Կայքում կամ հավելվածում հատուկ ձևաթղթեր և սովորաբար ներառում են հետևյալ տեղեկությունները.

3.3.1. Օգտագործողի ազգանունը, անունը;

3.3.2. Օգտագործողի կոնտակտային հեռախոսահամարը;

3.3.3. Էլեկտրոնային փոստի հասցեն (e-mail) և այլ տվյալներ:

3.4. Կայքի ադմինիստրացիան նաև ջանքեր է գործադրում Անձնական տվյալների պաշտպանության համար, որոնք ավտոմատ կերպով փոխանցվում են կայք կամ հավելվածի էջեր այցելության ժամանակ.

IP հասցե;

Տեղեկատվություն քուքիներից;

Տեղեկություններ բրաուզերի (կամ կայք մուտք գործող այլ ծրագրի մասին);

Մուտքի ժամանակը;

Այցելած էջի հասցեներ;

Ուղղորդող (նախորդ էջի հասցեն) և այլն:

 

4. ՕԳՏԱՏԻՐՈՋ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 

4.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակման նպատակն է Օգտատիրոջը հասանելիություն ապահովել www.thehouse.am կայքում կամ The House հավելվածում պարունակվող ապրանքներին, ծառայություններին, տեղեկատվությանը և/կամ նյութերին:

4.2 Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիայի կողմից հետևյալ նպատակների համար.

4.2.1. Կայքում գրանցված Օգտատիրոջ նույնականացում՝ հետագա թույլտվության համար:

4.2.2. Օգտատիրոջը կայքի կամ հավելվածի ռեսուրսների անհատականացված հասանելիության ապահովում:

4.2.3. Օգտատիրոջ հետ հետադարձ կապի հաստատում՝  ներառյալ ծանուցումներ ուղարկելը, կայքի կամ հավելվածի օգտագործման վերաբերյալ հարցումները, Օգտատիրոջ հարցումների մշակումը:

4.2.4. Օգտատիրոջ կողմից տրամադրված անձնական տվյալների ճշգրտության և ամբողջականության հաստատում:

4.2.5. Կայքի կամ հավելվածի մասերի օգտագործման համար հաշվի ստեղծում, եթե Օգտատերը համաձայնել է հաշիվ ստեղծել:

4.2.6. Օգտատիրոջն ուղարկված ծանուցում էլեկտրոնային փոստով, SMS-ով կամ մեսենջերներով:

4.2.7. Կայքի կամ հավելվածի օգտագործման հետ կապված խնդիրների դեպքում Օգտատիրոջը արդյունավետ հաճախորդների և տեխնիկական աջակցության տրամադրում:

4.2.8. Կայքի կամ հավելվածի անունից Օգտատիրոջը հատուկ առաջարկներ, տեղեկագրեր և այլ տեղեկություններ տրամադրում:

 

5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

5.1. Օգտատիրոջ անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է առանց որևէ ժամկետի, ցանկացած օրինական եղանակով, այդ թվում՝ անձնական տվյալների տեղեկատվական համակարգերում՝ օգտագործելով ավտոմատացման գործիքներ կամ առանց այդպիսի գործիքների օգտագործման:

5.2. Օգտատիրոջ անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել լիազորված պետական մարմիններին միայն Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված հիմքերով և կարգով:

5.3. Անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման դեպքում Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիան իրավունք ունի Օգտագործողին չտեղեկացնել անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման մասին:

 

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

6.1. Օգտագործողը պարտավորվում է.

6.1.1. Տրամադրել ճիշտ և ճշմարիտ տեղեկատվություն անձնական տվյալների մասին, որոնք անհրաժեշտ են կայքի կամ հավելվածից օգտվելու համար:

6.1.2. Թարմացրեք կամ լրացրեք տրամադրված տեղեկատվությունը անձնական տվյալների վերաբերյալ այս տեղեկատվության փոփոխության դեպքում:

6.2. Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիան պարտավորվում է.

6.2.1. Օգտագործել ստացված տեղեկատվությունը բացառապես սույն Գաղտնիության քաղաքականության 4-րդ կետում նշված նպատակների համար:

6.2.2. Չբացահայտել Օգտագործողի անձնական տվյալները՝ բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականության 5․2 կետի:

6.2.3. Արգելափակել համապատասխան Օգտատիրոջ հետ առնչվող անձնական տվյալները Օգտատիրոջ կամ նրա օրինական ներկայացուցչի կամ անձնական տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության լիազոր մարմնի շփման կամ խնդրանքի պահից՝ ստուգման ընթացքում ոչ ճշգրիտ անձնական տվյալների կամ անօրինական գործողությունների բացահայտման դեպքում։

 

7. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

7.1. Կայքը կամ հավելվածի ադմինիստրացիան պատասխանատու է Օգտատիրոջ Անձնական Տվյալների կանխամտածված բացահայտման համար՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան, բացառությամբ սույն Գաղտնիության քաղաքականության 5.2. և 7.2. պարբերություններով նախատեսված դեպքերի:

7.2. Անձնական տվյալների կորստի կամ բացահայտման դեպքում Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում, եթե այս գաղտնի տեղեկատվությունը.

7.2.1. Օգտատիրոջ կողմից ներառված է անձնական տվյալների հրապարակայնորեն հասանելի աղբյուրներում, մինչ դրանց կորելը կամ բացահայտվելը:

7.2.2. Ստացվել է երրորդ կողմից՝ նախքան Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիայի կողմից այն ստանալը:

7.2.3. Ստացվել է երրորդ անձանց կողմից կայքի կամ հավելվածի ֆայլեր չարտոնված մուտքի միջոցով:

7.2.4. Բացահայտվել է Օգտատիրոջ համաձայնությամբ:

7.3. Օգտատիրոջ պատասխանատվություն է կրում տրամադրված Անձնական տվյալների օրինականության, ճշտության և ճշմարտացիության համար՝ գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

 

8. ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

 

8.1. Կայքի կամ հավելվածի օգտատիրոջ և կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիայի փոխհարաբերություններից բխող վեճերի հայցով դատարան դիմելուց առաջ պարտադիր է հայց ներկայացնել (վեճը կամավոր կարգավորելու գրավոր առաջարկ):

8.2. Օգտատերը կամ Կայքի կամ ավելվածի ադմինիստրացիան հայցը ստանալու օրվանից 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում գրավոր տեղեկացնում է հայտատուին հայցի քննարկման արդյունքների մասին:

8.3. Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճը ենթակա է ուղարկման Դատարան:

8.4. ՀՀ գործող օրենսդրությունը կիրառվում է սույն Գաղտնիության քաղաքականության և Օգտատիրոջ և Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիայի միջև հարաբերությունների նկատմամբ:

 

9. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

9.1. Կայքի կամ հավելվածի ադմինիստրացիան իրավունք ունի փոփոխություններ կատարել սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ՝ առանց Օգտատիրոջ համաձայնության:

9.2. Գաղտնիության նոր քաղաքականությունը ուժի մեջ է մտնում կայքում կամ հավելվածում տեղադրվելու պահից, եթե այլ բան նախատեսված չէ Գաղտնիության քաղաքականության նոր խմբագրությամբ:

9.3. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ բոլոր առաջարկները կամ հարցերը պետք է ուղարկվեն «info@thehouse.am» հասցեին:

9.4. Ներկայիս Գաղտնիության քաղաքականությունը տեղադրված է www.thehouse.am էջում