Վերջին թարմացում՝ 28 Dec,2023
Պատվերի ձևակերպման պայմաններ

Ռեկվիզիտներ

«Դը Հաուս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՍՑԵ։  0010 Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, փ. Թումանյան 10, շենք 3

ՀՎՀՀ։ 43514301

 

Պայմանները.

Հաճախորդը ֆիզիկական անձ է, ով պատվերներ է տեղադրում https://thehouse.am/ կայքում և TheHouse հավելվածներում, կամ նշվում է որպես Ապրանքի ստացող, կամ օգտագործում է Ապրանքը բացառապես անձնական, ընտանեկան, կենցաղային և բիզնեսին չվերաբերվող այլ կարիքների համար։

Վաճառող — «Դը Հաուս» ՍՊԸ

Ինտերնետ հարթակ - Վաճառողին պատկանող ինտերնետային կայք, որտեղ ներկայացված են Վաճառողի կողմից իր հաճախորդներին Պատվերներ տեղադրելու համար առաջարկվող ապրանքները, ինչպես նաև այդ Պատվերների վճարման և հաճախորդներին առաքման պայմանները:

Կայք – https://thehouse.am/:

TheHouse Applications-ը ընկերության հավելվածներն են, որոնք տեղակայված են App Store-ում, Play Market-ում և Google Play-ում:

Ապրանքը նյութական աշխարհի օբյեկտ է, որը դուրս չի բերվել քաղաքացիական շրջանառությունից և ներկայացված է վաճառքի կայքում:

Պատվեր - Պատվիրատուի կողմից պատշաճ կերպով կատարված հարցումը Կայքում ներկայացված ապրանքների ցանկից նշված հասցեով առաքելու համար:

Սեփական առաքման ծառայությունը Վաճառողի ծառայությունն է, ամբողջ ապրանքացանկից ապրանքների առաքում հաճախորդին։

 

 

1. Ընդհանուր դրույթներ.

 

1.1. Կայքը պատկանում և կառավարվում է «Դը Հաուս» ՍՊԸ-ի կողմից

1.2. Պատվիրելով ապրանքներ առցանց խանութի https://thehouse.am/ և TheHouse հավելվածի միջոցով՝ Հաճախորդը համաձայնում է ստորև ներկայացված ապրանքների վաճառքի պայմաններին (այսուհետ՝ Պայմաններ)։

1.3. Վաճառողը իրեն իրավունք է վերապահում միակողմանիորեն փոփոխություններ կատարել «Վաճառքի պայմաններ» բաժնում տեղադրված սույն Պայմաններում՝ Հաճախորդին էլեկտրոնային փոստով ծանուցելով:

1.4. Հաճախորդը համաձայնում է Պայմաններին՝ սեղմելով «Լրացնել վճարումը» կոճակը՝ Կայքում և TheHouse հավելվածներում Պատվերի տեղադրման վերջին փուլում:

 

 

2. Գրանցումը կայքում և TheHouse հավելվածներում:

 

2.1. Պատվեր տեղադրելու համար Հաճախորդը պետք է գրանցվի կամ մուտք գործի կայք կամ TheHouse հավելվածներ:

2.2. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում գրանցման ընթացքում Հաճախորդի կողմից տրամադրված տեղեկատվության իսկության և ճշգրիտ լինելու համար:

2.3. Հաճախորդը, ընդունելով այս Պայմանները, հասկանում է, որ վաճառողի կայք մուտք գործելու համար օգտագործվող անձնական տվյալները չպետք է բացահայտվեն երրորդ անձանց: Եթե ​​Հաճախորդը կասկածներ ունի իր մուտքի և գաղտնաբառի անվտանգության կամ երրորդ անձանց կողմից դրանց չլիազորված օգտագործման հնարավորության վերաբերյալ, Հաճախորդը պարտավորվում է անհապաղ տեղեկացնել Վաճառողին՝ ուղարկելով էլ. Նամակ կայքի հետադարձ կապի միջոցով կամ TheHouse հավելվածների միջոցով։

 

 

3. Պատվերի գրանցում և ժամկետներ:

 

3.1. Հաճախորդի պատվերը կարող է տեղադրվել հետևյալ եղանակներով՝ Հաճախորդի կողմից ինքնուրույն տեղադրվել Կայքում կամ TheHouse հավելվածներում, ինչպես նաև ընդունվել հեռախոսազանգի միջոցով:

3.2. Պատվեր կատարելիս Հաճախորդը պետք է տրամադրի հետևյալ տեղեկատվությունը.

Հաճախորդի Ա․Ա․Հ;

Էլեկտրոնային հասցե;

Առաքման հասցե;

Վճարման եղանակ;

Կոնտակտային հեռախոսահամար։

 

3.3. Վաճառողն իրավունք ունի հրաժարվել պայմանագիր կնքելուց և պատվեր տեղադրելուց՝ առանց պատճառների նշելու:

3.4. Հաճախորդի կողմից Պատվերը ստանալու վերջնաժամկետը կախված է պատվերի ստացման ընտրված եղանակից, տարածաշրջանից և պատվերի ամսաթվից:

3.5 Կայքում և TheHouse հավելվածներում ներկայացված բոլոր նյութերը միայն տեղեկատվության համար են և չեն կարող լիովին վստահելի տեղեկատվություն փոխանցել Ապրանքի հատկությունների և բնութագրերի վերաբերյալ՝  ներառյալ գույն, ծավալներ, քանակներ, ձևեր և օրգանոլեպտիկ հատկություններ: Եթե ​​Հաճախորդը որևէ հարց ունի Ապրանքի հատկությունների և բնութագրերի հետ կապված, նախքան Պատվեր կատարելը, Հաճախորդը պետք է կապ հաստատի Վաճառողի հետ:

3.6. Պատվիրված Ապրանքի Վաճառողի պահեստում բացակայության դեպքում, այդ թվում՝ Վաճառողի վերահսկողությունից դուրս պատճառներով, Վաճառողն իրավունք ունի չեղարկել նշված Ապրանքները Հաճախորդի Պատվերից և այդ մասին տեղեկացնել Հաճախորդին՝ էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով գրանցման ժամանակ նշված հասցեին կամ պատվերում նշված հեռախոսով։

 

 

4. Պատվերի ստացում.

 

4.1. Ապրանքներ ստանալու եղանակները նշված են TheHouse կայքում և հավելվածներում՝ «Հաճախակի տրվող հարցեր» բաժնում:

4.2. Վաճառողը կգործադրի բոլոր ջանքերը TheHouse հավելվածներում և Կայքում նշված Հաճախորդների կողմից պատվերների ստացման վերջնաժամկետներին համապատասխանելու համար, սակայն ուշացումները հնարավոր են անկանխատեսելի հանգամանքների պատճառով, որոնք Վաճառողի մեղքով չեն տեղի ունեցել:

4.3. Ապրանքների պատահական կորստի կամ վնասման ռիսկը անցնում է Հաճախորդին Պատվերը նրան փոխանցվելու պահից և ստանալու պահին վճարումից հետո:

4.4. Առաքումից հետո Պատվերը հանձնվում է Հաճախորդին կամ որպես Պատվերը ստացող նշված անձին: Եթե ​​վերը նշված անձանց կողմից կանխիկ դրամով ուղարկված Պատվեր ստանալը անհնար է, ապա Պատվերը հանձնվում է այն անձին, ով պատրաստ է տրամադրել պատվերի մասին տեղեկատվություն (առաքման համարը և/կամ Ստացողի լրիվ անվանումը), ինչպես նաև. Պատվերի ամբողջական արժեքը առաքիչին վճարողին:

4.5. Պատվերը Հաճախորդին փոխանցելիս Վաճառողն իրավունք ունի պահանջել անձը հաստատող փաստաթղթի ներկայացում և, համապատասխանաբար, հաստատել ալկոհոլ գնելու և խմելու թույլատրելի տարիքը:

4.6. Պատվերը փոխանցելիս Հաճախորդը պետք է ստուգի Պատվերի տեսքը և փաթեթավորումը, Պատվերում ապրանքների քանակը, ամբողջականությունը և տեսականին:

4.7. Պատվերի պահպանման ժամկետը Վաճառողը նշում է կայքում և TheHouse հավելվածներում պատվերի ստացման մեթոդի և ամսաթվի ընտրության պահին:

4.8. Պայմանների 4.9-րդ կետում նշված ժամկետում Պատվերը չստանալը համարվում է Հաճախորդի կողմից առքուվաճառքի պայմանագրից հրաժարվելը և Վաճառողի կողմից Պատվերը չեղարկելու հիմք:

4.9․ Ի պահ տրված պատվերի ժամկետը սհմանվում է 1-2 աշխատանքային օր։

 

 

5. Վճարում ապրանքների համար:

 

5.1. Ապրանքի գինը նշված է Կայքում և TheHouse հավելվածներում: Եթե ​​Հաճախորդի կողմից պատվիրված Ապրանքի գինը սխալ է նշված, Վաճառողը հնարավորինս շուտ պարտավոր է տեղեկացնել Հաճախորդին, որպեսզի հաստատի Պատվերը ճշգրտված գնով կամ չեղարկի Պատվերը: Եթե ​​անհնար է կապ հաստատել Հաճախորդի հետ, ապա տվյալ Պատվերը չեղարկվում է:

5.2. Ապրանքի գինը Վաճառողի կողմից կարող է փոփոխվել միակողմանիորեն: Ապրանքի գինը նշված է Կայքում և գործում է «Պատվիրել» կոճակը սեղմելու պահին: Այս դեպքում Հաճախորդի կողմից պատվիրված Ապրանքի գինը փոփոխման ենթակա չէ:

5.3. Վճարման եղանակը սահմանվում է «Դը Հաուս» ՍՊԸ -ի կողմից յուրաքանչյուր ապրանքի համար ինքնուրույն և անհատապես: Ապրանքների վճարման եղանակները նշված են Կայքում և TheHouse հավելվածներում «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնում և ցանկացած պահի կարող են փոփոխվել միակողմանիորեն «Դը Հաուս» ՍՊԸ -ի կողմից: Համաձայնեցված վճարման եղանակն այն եղանակն է, որն ընտրվել է Հաճախորդի կողմից տվյալ Ապրանքի համար առկա վճարման եղանակներից Պատվերը ձևակերպելիս:

5.4. Պատվիրատուի իրվաբանական անձ լինելու դեպքում, Պատվերն ընդունվում է մշակման միայն Վաճառողի բանկային հաշվին վճարման ընդունումից հետո: Այս դեպքում Պատվերի համար նախատեսված ապրանքները ի պահ տրված չեն, և Վաճառողը չի կարող երաշխավորել Ապրանքի առկայությունը պահեստում  Պատվերի տեղադրման պահին, արդյունքում Պատվերի մշակման ժամանակահատվածը կարող է փոխվել։

5.5. Բանկային քարտերի միջոցով ապրանքների համար վճարելու առանձնահատկությունները.

5.5.1. «Անկանխիկ գործարքների մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին համապատասխան՝ բանկային քարտերով գործարքներն իրականացվում են քարտապանի կամ նրա լիազորած անձի կողմից:

5.6. Վաճառողն իրավունք ունի Հաճախորդին տրամադրել զեղչեր Ապրանքի վրա և սահմանել բոնուսային ծրագիր: Զեղչերի տեսակները, բոնուսները, հաշվեգրման կարգը և պայմանները նշված են Կայքում և TheHouse հավելվածներում «TheHouse Անդամակցության քարտ» բաժնում և կարող են փոփոխվել Վաճառողի կողմից միակողմանիորեն:

5.7. Վաճառողն իրավունք ունի սահմանել զեղչեր՝ ապրանքների վճարման կամ առաքման որոշակի եղանակը խթանելու համար: Միևնույն ժամանակ, Վաճառողը կարող է սահմանափակել զեղչերի պայմանները:

 

6.3. Գումարի վերադարձ։

 

6.3.1. Գումարը պետք է վերադարձվի նույն տարբերակով, ինչպես հաճախորդը վճարել է պատվերը ձևակերպելիս:

6.3.2. Գումարի վերադարձը կատարվում է հետևյալ ժամկետների համաձայն.

ա) Եթե ապրանքի գնումը կատարվել է կանխիկ եղանակով, ապա գումարի վերադարձը կատարվում է ապրանքը վերադարձնելու պահին.

բ) Եթե ապրանքի գնումը կատարվել է բանկային քարտով, ապա վերադարձը կատարվում է դրամական միջոցների վերադարձի ձևակերպումից և ապրանքների վերդարձից հետո 1-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

գ) Եթե ապրանքների գնումը կատարվել է idram համակարգով, ապա վերադարձը կատարվում է դրամական միջոցների վերադարձի ձևակերպումից և ապրանքների վերդարձից հետո 1-5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։

6.5. Վաճառողի կողմից քանակի պայմանները խախտելու կարգը.

6.5.1. Պատվերը փոխանցելիս Հաճախորդը պարտավոր է ստուգել Պատվերում առկա Ապրանքների քանակը: Եթե ​​Հաճախորդի կողմից Պատվերը փոխանցելիս Պատվերում ապրանքների քանակի մեջ անհամապատասխանություններ են հայտնաբերվում, Հաճախորդն իրավունք ունի հրաժարվել պատվերից:

6.5.2. Եթե ​​Վաճառողը Հաճախորդին է փոխանցել Պատվիրվածից պակաս քանակությամբ Ապրանքներ (պակասորդ), Հաճախորդն իրավունք ունի Պատվերը փոխանցելիս հրաժարվել Պատվերից:

6.5.3. Բացակայող Ապրանքի փոխանցումն իրականացվում է Վաճառողի կողմից՝ տեղադրելով նոր Պատվեր:

6.5.4. Եթե ​​անհնար է փոխանցել բացակայող Ապրանքը, Վաճառողը ծանուցում է Հաճախորդին՝ հաղորդագրություն ուղարկելով գրանցման ժամանակ Հաճախորդի կողմից նշված էլ.փոստի հասցեին:

 

 

7. Մտավոր սեփականություն.

 

7.1. Կայքում և TheHouse հավելվածներում տեղադրված բոլոր տեքստային տեղեկությունները և գրաֆիկական պատկերները Վաճառողի և/կամ նրա գործընկերների սեփականությունն են:

 

 

8. Երաշխիքներ և պատասխանատվություն:

 

8.1. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում Կայքում կամ TheHouse հավելվածներում պատվիրված Ապրանքների ոչ պատշաճ օգտագործման հետևանքով Հաճախորդին պատճառված վնասի համար:

8.2. Վաճառողը պատասխանատվություն չի կրում այն ​​կայքերի բովանդակության և շահագործման համար, որոնք պարունակում են հղումներ դեպի Կայք կամ TheHouse հավելվածները:

8.3. Վաճառողն իրավունք ունի զիջել կամ այլ կերպ փոխանցել Հաճախորդի հետ իր հարաբերություններից բխող իրավունքներն ու պարտականությունները երրորդ անձանց:

8.4. Հաճախորդը պարտավորվում է չօգտագործել պատվիրված Ապրանքները բիզնես նպատակներով:

8.5. Պատշաճ որակի պարենային ապրանքները վերադարձնելու հարցում Վաճառողը և Հաճախորդն առաջնորդվում են սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում օրենսդրության նորմերով:

 

 

9. Անձնական տեղեկատվության գաղտնիություն և պաշտպանություն:

 

9․1 «Դը Հաուս» ՍՊԸ-ի անձնական տվյալների մշակման քաղաքականությանը կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://thehouse.am/privacy-policy

 

 

10. Այլ պայմաններ.

 

10.1. Հաճախորդի և Վաճառողի հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

10.2. Եթե ​​Հաճախորդը հարցեր կամ բողոքներ ունի, պետք է կապ հաստատի Վաճառողի հաճախորդների սպասարկման բաժնի հետ հեռախոսով կամ Կայքի և TheHouse հավելվածների հետադարձ կապի միջոցով: Կողմերը կփորձեն լուծել ծագած բոլոր վեճերը բանակցությունների միջոցով, եթե համաձայնություն ձեռք չբերվի, վեճը կարող է լուծվել դատական ​​մարմնին դիմելով՝ ՀՀ գործող օրենսդրությանը համապատասխան։

10.3. Դատարանի կողմից սույն Պայմաններից և դրույթներից որևէ դրույթի անվավերության ճանաչումը չի հանգեցնում մնացած դրույթների անվավերության:

Կարդալ ավելին կայքում՝ https://thehouse.am/terms-and-conditions